INTRODUCERE

Scopul prezentului document este să vă informeze în calitate de persoană de contact de afaceri a SALFORYN SRL, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal se referă la orice informații în legătură cu dvs. Acestea includ şi informații care se pot referi la dvs. în mod indirect, de exemplu prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare sau un identificator online. Identificabilă este și o persoană care poate fi cunoscută pe baza uneia sau a mai multor caracteristici specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice şi culturale, ale acelei persoane fizice. 

Obiectul aplicaţiei; entitatea responsabilă pentru datele dvs.
Compania SALFORYN SRL este responsabilă pentru prelucrarea informațiilor dvs. în calitate de persoană de contact de afaceri în cadrul relației de afaceri cu angajatorul / compania dvs.

Detalii de contact ale operatorului şi ale responsabilului cu protecţia datelor

a) Detalii de contact ale operatorului

SALFORYN SRL Str. Bujorilor Nr. 2, 730115 Vaslui

CIFRO28944599; NrORC: J37/310/2011; IBANRO74 RZBR 0000 0600 1378 8290; Raiffeisen Bank

Tel: +40 754 23 23 77;   E-mailsalforyn@gmail.com;   Webwww.salforyn.freewb.ro;   Skype: salforyn

b) Detalii de contact ale responsabilului cu protecția datelor

SALFORYN SRL Str. Bujorilor Nr. 2, 730115 Vaslui

 Tel: +40 754 23 23 77;   E-mail: dp.salforyn@gmail.com

  1. Ce date prelucrează SALFORYN?

Pe durata relației de colaborare cu clienții și a activităților de afaceri contractuale, SALFORYN va prelucra următoarele tipuri de informații cu caracter personal:

Aceste date sunt denumite în continuare „date privind persoanele de contact de afaceri”.

  1. Ce face SALFORYN cu datele? Pe durata relației de colaborare cu clienții și a activităților de afaceri contractuale, SALFORYN va realiza următoarele activități de prelucrare:
  1. Informații generale 

c) Drepturile dvs.
La cerere, aveți dreptul de a obține gratuit informații privind datele dvs. personale stocate.

Suplimentar, aveți dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte, dreptul de a obține o restricționare a prelucrării excesive a datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a obține ștergerea datelor personale prelucrate ilegal sau date care sunt stocate o perioadă prea îndelungată (în măsura în care nu există obligații legale de a stoca datele). În plus, aveți dreptul de a primi datele dvs. personale, pe care le-ați furnizat către SALFORYN. Datele vor fi transmise către dvs. (sau către o terță parte numită de către dvs.), într-un format structurat, folosit în comun, şi lizibilă electronic (dreptul de portabilitate a datelor).

Vă rugăm să consultați și dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor în secțiunea de mai jos d).
Pentru a vă exercita drepturile, puteți scrie un e-mail ladp.salforyn@gmail.com

d) Informații Generale privind Baza legală a tuturor Proceselor de mai jos
Prelucrarea datelor cu caracter personal de cătreSALFORYN este bazată pe Art. 6 (1) lit. f General Data Protection Regulation („GDPR”)/ Regulamentul General privind Protecţia Datelor (679/2016). În conformitate cu Art. 6 (1) lit. f GDPR prelucrarea datelor personale este legală dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale SALFORYN, cu excepția cazurilor în care respectivele interese sunt depășite de interesele dvs. sau drepturile și libertățile dvs. care necesită protecția datelor personale. Interesele legitime ale SALFORYN constau în utilizarea și întreținerea detaliilor de contact ale partenerilor contractuali sau potențialilor viitori parteneri.
Puteți obiecta cu privire la prelucrarea acestor date în scop de marketing, în orice moment, fără să oferiți un motiv.
În plus, puteți obiecta în general cu privire la aceste date dacă există motive aplicabile în situația dvs. specifică și care se opun prelucrării datelor. Pentru a face acest lucru, puteți scrie un e-mail responsabilului cu protecția datelor.

e) Informații generale despre Serviciile Informaționale ale SALFORYN în calitate de beneficiari ai datelor
Sistemele IT în care informațiile personale sunt prelucrate, sunt deţinute exclusiv de companiile din SALFORYN. În acest context, SALFORYN realizează activități de prelucrare a datelor doar în numele și în conformitate cu instrucțiunile proprii.

f) Informații Generale privind perioada de stocare 
În general, datele persoanelor de contact de afaceri sunt şterse doar dacă obiectați cu privire la prelucrarea suplimentară.

Toate datele personale ale partenerilor de afaceri, care au fost prelucrate în cadrul încheierii şi executării unui contract, sunt stocate în conformitate cu legislația fiscală și contabilă în vigoare.

g) Informații în conformitate cu Art. 13 (2) lit. e GDPR:
Furnizarea datelor dvs. în calitate de persoană de contact de afaceri nu este o cerință statutară sau contractuală sau o cerință strictă care trebuie introdusă într-un contract / o relație de afaceri. Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele cu caracter personal. Nu există nicio consecință dacă nu furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, utilizarea acestor date de contact facilitează relația de afaceri dintre SALFORYN şi compania / angajatorul dvs.